Adminisztrátor (SBL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Sugárbiztonsági Laboratórium

adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatólaboratórium adminisztrációs feladatainak lebonyolítása: minőségügyi tervek készítése, levelezés, rendezvények szervezésében részvétel, Gazdasági Szervezettel történő egyeztetés, pályázatok adminisztrációjában való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         2-5 év szakmai tapasztalat. Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•           Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács-Széles Éva nyújt, a 06 1 392-2222/3171 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2558/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Kovács-Széles Éva részére az eva.szeles@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. november 7.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. november 7.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. november 7.