Fiatal kutató (FKKL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Felületkémiai és Katalízis Laboratórium

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2,5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Üvegházhatású gázok katalitikus átalakítása szintézisgázzá: a metán és széndioxid reakciójának tanulmányozása kétfémes nanorészecskén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, vegyész, vegyészmérnök esetleg környezetmérnök,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•      Kutatómunka iránti elkötelezettség, doktori képzésre jelentkezés, a PhD fokozat megszerzésének igénye. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvű szakirodalomban eligazodás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Somodi Ferenc nyújt, a 06 1 392-2222/3266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2243/2017 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

vagy

•         Elektronikus úton dr. Somodi Ferenc részére a somodi.ferenc@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. május 16.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. május 16.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. május 16.