Fiatal kutató (KFL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Környezetfizikai Laboratórium

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Radioaktív hulladéktároló anyagainak mikrokémai szerkezetvizsgálata

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, fizikus - mérnökfizikus,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         További nyelvvizsga egy élő latin nyelvből. Spektromikroszkopiai tapasztalat (mikro-XRF,micro-Raman, XRD, SEM EDS). Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Több éves, külföldi laboratóriumban szerzett kutatási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Török Szabina nyújt, a 06 1 392-2222/2298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2281-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2018. június 19.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2018. június 19.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2018. június 19.