Fizikus (SVL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Sugárvédelmi Laboratórium

fizikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tervezési és tervezésen túli üzemállapotok sugárzási következményeinek meghatározása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, fizikus,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•       Sugárvédelem területén szerzett gyakorlat. Programozási gyakorlat. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         C++ programnyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pázmándi Tamás nyújt, a 06 1 392-2222/1361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2598/2016 , valamint a munkakör megnevezését: fizikus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2016. november 24.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2016. november 24.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2016. november 24.