Gazdasági ügyintéző (MFA)

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet által beadásra kerülő pályázatok és futó projektek pénzügyi asszisztensi feladatainak ellátása. A projektek pénzügyi előrehaladásának nyomon követése, projekt nyilvántartások vezetése, módosítások dokumentálása, a projektek támogató által biztosított elektronikus felületeinek kezelése. A projektek időszaki és záró pénzügyi beszámolónak elkészítésében való közreműködés. Periodikus kimutatások készítése, együttműködés a Pénzügyi Osztállyal, az MFA Igazgatással és az EK Főigazgatásával, az intézet munkatársaival és a témavezetőkkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, pénzügyi-gazdasági végzettség, főiskolai vagy OKJ-s,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         • Költségvetési intézményben szerzett pénzügyi-gazdasági tapasztalat. Hazai pályázatok (OTKA, NKFIH) és/vagy EU FP7/H2020 elszámolási rendjének ismerete. Társalgási szintű angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grób Ildikó nyújt, a 06 1 392-2222/1399 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2414-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. január 18.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. január 18.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. január 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.