Környezetkutató (KSZ)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Környezetvédelmi Szolgálat

környezetkutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Környezeti minták mintavétele, vizsgálata, a vizsgálatok eredményeiről jelentések készítése, dozimetriai vizsgálatok és minőségügyi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, környezetkutató - környezetmérnök (BSc),

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Büntetlen előélet. Megbízhatóság, önállóság, jó problémamegoldó képesség, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, nyelvvizsgát igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Endrődi Gáborné nyújt, a 06 1 392-2222/2645 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2601/2016 , valamint a munkakör megnevezését: környezetkutató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2016. november 26.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2016. november 26.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2016. november 26.