Környezetkutató (NAL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium

környezetkutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nukleáris elemanalitikai módszerek alkalmazása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, környezetkutató (MSc) vagy vegyész, vegyészmérnök, esetleg fizikus, mérnökfizikus,

•         Középszintű aktív angol nyelvtudás. Kutatómunka iránti elkötelezettség. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Kémiai vagy anyagvizsgáló laboratóriumi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, legfeljebb 2 oldal terjedelmű motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szentmiklósi László nyújt, a 06 1 392-2222/3153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2625/2017 , valamint a munkakör megnevezését: környezetkutató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2018. július 23.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2018. július 23.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2018. július 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.