Környezetmérnök (SVL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Sugárvédelmi Laboratórium

környezetmérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. 12. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest1, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Külső és belső sugárterhelés meghatározására szolgáló módszerek fejlesztése, különösen a beltéri radonkoncentrációból származó sugárterhelést befolyásoló paraméterek azonosítása, azok méréssel,modellezéssel történő meghatározási módszereinek kidolgozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, környezetmérnök MSc,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pázmándi Tamás nyújt, a 06 1 392-2222/1361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2336/2018 , valamint a munkakör megnevezését: környezetmérnök.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2018. július 2.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2018. július 2.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2018. július 2.