Műszaki menedzser (Főig)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Főigazgatóság

műszaki menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a Kutatóközponthoz tartozó épületek, közművek állapotának felmérése, időszakos ellenőrzése, - javaslatok előterjesztése felújítási, állagmegóvási munkálatokra, árajánlatok bekérése, azok értékelése, - a kivitelezésre pályáztatás, árajánlatok bekérése, azok értékelése, - egyeztetések tervezővel, vállalkozóval, alvállalkozókkal, szükség szerint szakhatóságokkal, - műszaki és pénzügyi ütemterv készítése a felső vezetés részére, - kivitelezési folyamatok ellenőrzése, szükség esetén irányítása, - teljesítések igazolása vagy igazoltatása, - aktív részvétel statisztikai jelentések, beszámolók, szakmai anyagok készítésében, - technikai berendezések beszerzésének teljes körű ügyintézése, működésük zavartalanságának biztosítása, - munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, betartatása, - szükség szerint adminisztratív, ügyviteli feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, építész vagy építőmérnök, gépészmérnök,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Büntetlen előélet. Kivitelezésben (műszaki felügyelő, építésvezető) szerzett minimum 3 éves gyakorlat, önállóság, terhelhetőség, szakmai felkészültség, minőségi precíz munka, a munkáltató érdekeinek képviselete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna nyújt, a 06 1 392-2222/3656 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2222/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki menedzser.

vagy

•         Elektronikus úton Kovács Zsuzsanna részére a kovacs.zsuzsanna@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú bizottság bírálja el

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2018. április 21.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2018. április 21.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2018. április 21.