Műszaki vezető

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Főigazgatóság

műszaki vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a Kutatóközponthoz tartozó épületek, közművek állapotának felmérése, időszakos ellenőrzése, - javaslatok előterjesztése felújítási, állagmegóvási munkálatokra, - egyeztetések tervezővel, vállalkozóval, alvállalkozókkal, szükség szerint szakhatóságokkal, - árajánlatok bekérése, azok értékelése, - műszaki és pénzügyi ütemterv készítése a felső vezetés részére, - kivitelezési folyamatok ellenőrzése, szükség esetén irányítása, - teljesítések igazolása vagy igazoltatása, - aktív részvétel statisztikai jelentések, beszámolók, szakmai anyagok készítésében, - technikai berendezések beszerzésének teljes körű ügyintézése, működésük zavartalanságának biztosítása, - munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, betartatása, - szükség szerint adminisztratív, ügyviteli feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, építész, építőmérnök, gépészmérnök,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Kivitelezésben (műszaki vezető, építésvezető) szerzett legalább 3 éves gyakorlat, önállóság, terhelhetőség, szakmai felkészültség, precíz munka iránti elkötelezettség. Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, fényképes szakmai önéletrajz a bérigény megjelölésével., a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna nyújt, a 06 1 392-2222/3656 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Kovács Zsuzsanna részére a kovacs.zsuzsanna@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. január 13.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. január 13.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. január 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.