Műszerész (FRL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratórium

műszerész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mintadarabok és kísérleti berendezések megmunkálása és szerelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, műszerész,

•         Mechanikai műhelyben szerzett tapasztalat. Büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyakorlat forgácsoló szerszámok használatában, hegesztési ismeretek, érettségi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hózer Zoltán nyújt, a 06 1 392-2222/1331, -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2102/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszerész.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Hózer Zoltán részére a hozer.zoltan@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2018. március 1.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2018. március 5.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2018. március 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.