Rendszergazda

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Linux szerverek üzemeltetése, karbantartása - Számítógépek, nyomtatók és egyéb informatikai eszközök karbantartása, hibák elhárítása, - A felmerülő feladatok automatizálása (scriptek írása) - Felhasználók támogatása - Informatikai beszerzés segítése - Informatikai rendszerek üzemeltetésében, infrastrukturális jellegű informatikai fejlesztésekben való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, közép vagy felsőfokú informatikai képesítés,

•           Hálózati ismeretek. Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség. Büntetlen előélet. Rugalmas szemlélet. Önálló munkavégzés. Linux szerverek üzemeltetésében szerzett tapasztalat (2-3 év)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Tűzfal eszközök üzemeltetői szintű ismerete • Programozási ismeretek • Webfejlesztési tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tamás Gergely nyújt, a 06 1 392-2222/1687, 2675 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2068-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. március 21.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. március 21.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. március 21.