Sugárbiztonsági Laboratórium

        Laboratóriumvezető:

          Kovács Széles Éva

          Tel: +(36-1)-392-3171  

          Fax: +(36-1)-392-2584

          E-mail: szeles.eva@energia.mta.hu

 

A Sugárbiztonsági Laboratórium tevékenységének jelentős része a nukleáris biztosítéki és sugárbiztonság témaköröket érinti, az ezzel kapcsolatos feladatok megoldására irányul. Ezen alapkutatási és módszerfejlesztési feladatok több, egymással szorosan együttműködő témacsoportban folynak. Emellett szakértői hátteret biztosít és szolgáltatások nyújtásával szakmai feladatokat lát el az Országos Atomenergia Hivatal hatósági feladatainak alátámasztására. A 11/2010 KHEM rendelettel bevezetett izotóp nyilvántartási rendszer működtetése keretében, helyszíni ellenőrzésekkel egybekötve, kb. ötszáz engedélyesnél mintegy 6000 zárt sugárforrás ellenőrzésében vesznek részt az Laboratórium munkatársai.

Az Atomsorompó Szerződés és ennek végrehajtására a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel kötött nukleáris biztosítéki (safeguards) egyezmény előírja az ellenőrzést alátámasztó méréstechnika fejlesztését. Ennek érdekében nukleáris (hasadó) anyagok hazai és nemzetközi ellenőrzéséhez kapcsolódó mérési módszerek kidolgozását és korszerűsítését végezzük ún. roncsolásmentes (gamma-spektrometriai és neutronmérési), valamint roncsolásos (tömegspektrometriai) módszerekkel. Ugyanakkor intézetünk bekapcsolódott a nukleáris anyagok illegális forgalmazása (illicit trafficking) elleni küzdelembe is. A lefoglalt (csempészett) nukleáris anyagok elemzéséhez analitikai módszerek fejlesztését, valamint a minták törvényszéki vizsgálatát végezzük. Ezt alátámasztja a 17/1996. Kormányrendelet is, mely Intézetünket jelöli meg az elkobzott nukleáris anyagok azonosításával és karakterizálásával. Szintén az Atomsorompó Szerződés betartásának ellenőrzéséhez kapcsolódik a paksi erőmű üzemzavara során megsérült, majd újratokozott fűtőanyag nukleáris-anyag tartalmának meghatározása, melyhez az osztály munkatársai új eljárásokat és berendezéseket fejlesztettek. Ezeket azóta is sikerrel alkalmazzák a NAÜ nukleáris biztosítéki ellenőrzéseinél a Paksi Atomerőműben.

Az Osztályon folyó dozimetriai kutatás-fejlesztési tevékenység felöleli a környezeti-, személyi-, retrospektív-, baleseti-, reaktor-, valamint sugártechnológiai dozimetria területeit. Új típusú dozimetriai anyagokat fejlesztünk és karakterizálunk, valamint új analitikai méréstechnikai módszereket dolgozunk ki. A retrospektív dozimetriai kutatásokhoz kapcsolódóan részt veszünk egy FP7-es, európai uniós projektben, melynek célja gyors, helyszínen alkalmazható, dózis becslésére alkalmas módszerek kidolgozása tömeges sérülést okozó sugárbalesetek, vagy terrorcselekmények esetén.


(Induktív csatolású plazma-tömegspektrometria (ICP-MS) labor)

A laboratórium munkatársai

Országos Izotópnyilvántartás 

MTA EK, Nukleáris Törvényszéki Analitikai Laboratórium