Titkársági referens

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Főigazgatóság

titkársági referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Általános adminisztratív titkársági feladatok ellátása • Bejövő telefonhívások fogadása, beérkező levelek megválaszolása, továbbítása • Vendégek fogadása • Beérkező/kimenő dokumentumok, levelek iktatása, irattár kezelése • Irodaszer, tisztítószer, egyéb beszerzések, megrendelések intézése, hibák bejelentése, szerviz ügyintézés, szerződések nyomon követése • Nyilvántartások naprakész vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Legalább 3 éves adminisztratív területen szerzett tapasztalat • angol nyelv társalgási szintű ismerete • önálló munkavégzés, terhelhetőség, gyors tanulási képesség • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna nyújt, a 06 1 395-9159 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2108/2017 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági referens.

vagy

•         Elektronikus úton Kovács Zsuzsanna részére a kovacs.zsuzsanna@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. március 2.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. február 2.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. március 2.