Tudományos tanácsadó (FKKL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Felületkémiai és Katalízis Laboratórium

tudományos tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. 12. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• kutatási és/vagy kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenység biomassza katalitikus átalakításában, igazodva a kutatóhely stratégiai kutatási tervéhez (EKBI SRA – személyes érdeklődésre megküldjük) • tanácsadói szintű részvétel a laboratórium heterogén katalitikus témáiban • szcintillációs spektrométer folyamatos működésének biztosítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, a tudományterületen szerzett MTA doktori fokozat,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Szaknyelv alapos ismerete angol nyelvből. Élő külföldi munkakapcsolat. Kutatás-fejlesztési tapasztalat heterogén katalízis területén (szakmai önéletrajzban megnevezendő. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Többéves külföldi kutatás-fejlesztési tapasztalat (szakmai önéletrajzban megnevezendő). Műszeres szerkezetvizsgáló módszerekkel szerzett tapasztalat (XPS, NMR, XRD, FTIR, Raman). Szcintillációs spektrometria ismerete.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Csapatmunkában való aktív részvétel.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz. Végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata. Alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány kiváltása szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pap József Sándor nyújt, a 06 1 392-2222/3284 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út . 29-33 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2609/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos tanácsadó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2016. november 25.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2016. november 25.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2016. november 25.