Vegyész / vegyészmérnök-környezetmérnök (SBL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Sugárbiztonsági Laboratórium

vegyész/vegyészmérnök - környezetmérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• szervetlen tömegspektrometriai (ICP-MS) laboratórium infrastruktúra technikai üzemeltetése; szervizek, karbantartás intézése, eszköz rendelések • minták kémiai előkészítése • minőségirányításhoz kapcsolódó feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, vegyész, vegyészmérnök, esetleg környezetmérnök (BSc vagy MSc),

•         Laboratóriumi műszeres tapasztalat, angol nyelv ismerete, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Völgyesi Péter nyújt, a 06 1 392-2528 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2198/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vegyész/vegyészmérnök - környezetmérnök.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Völgyesi Péter részére a volgyesi.peter@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2018. április 24.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2018. április 24.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2018. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.