Vegyésztechnikus (MTL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Mikrotechnológiai Laboratórium

vegyésztechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mikrotechnológiai tisztalaborban vegyésztechnikusi munkák ellátása, a szilícium mikro megmunkálás technológiai sorában tartozó, elsősorban kémiai és fotolitográfiai műveletek végzése. Részvétel a laboratórium üzemeltetési és karbantartási feladataiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, vegyipari szakközépiskolai vagy vegyészmérnöki BSc végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         • Angol nyelvtudás.Vegyi laboratóriumban végzett szakmai munka. Pontos, igényes munkavégzés, képesség csapatban való munkavégzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget, igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Battistig Gábor nyújt, a 06 1 392-2616 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2425-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: vegyésztechnikus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. január 21.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. január 21.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. január 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.