Villamosmérnök (RMSZL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Reaktor Monitorozó és Szimulátor Laboratórium

villamosmérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nukleáris reaktor monitorozó rendszerhez, teljes léptékű nukleáris erőmű szimulátorhoz grafikus és animációs alkalmazásokhoz szoftver tervezése, fejlesztés és dokumentálás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, villamosmérnök BSc vagy MSc,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű valamely programozási nyelv ismerete, C,C# C++, LabView, internet használat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Házi Gábor nyújt, a 06 1 392-2222/2295 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2462-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: villamosmérnök.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Házi Gábor részére a hazi.gabor@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2018. március 5.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2018. március 5.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2018. március 5.