ELTE 3. éves fizikus: B.Sc. Laboratórium (Transzmissziós Elektronmikroszkópia I)

A gyakorlatra felkészülést segítő kiegészítő anyag Az alap tananyagot lásd a tantárgy honlapján. (Az itt mellékelt lencse ábrán a 3. pont képét az előző két pont megszerkesztése után tudtuk csak berajzolni, a szerkesztés eredményének ismeretében!!!)

Beugró ZH + a jegyzőkönyv elkészítése

Kérdések alapján további segítség

Osztályozás

Kalibráláshoz Ni adatlap

GaAs adatlap

GaSb adatlap

InAs adatlap

InP adatlap

Si adatlap

ELTE 4. éves fizikus: MSc Laboratórium (Transzmissziós Elektronmikroszópia II)

A BSc TEM labor anyagából előre fel kell készülni (Lásd BSc laborra vonatkozó információ fentebb!)

A beugró ZH anyaga egy köbös egykristály diffrakció indexelése

Felkészülés: A jegyzőkönyv elkészítése

Az Analitikai elektronmikroszkópia c. speciálkollégium hallgatóinak

 

Remarks or suggestions: labar.janos@energia.mta.hu