Nukleáris elemanalitikai módszerek és alkalmazásaik a földtudományi és archeometriai kutatásokban I-II.

A tantárgy célja a nukleáris elemanalitikai technikák, különös tekintettel a modern neutronaktivációs analitikai módszerek (neutron aktivációs analízis - NAA, prompt gamma neutronaktivációs analízis - PGAA, neutron radiográfia és tomográfia - NR/NT) a megismertetése. A gyakorlatok során a résztvevõk készíthetik elõ saját mintáikat mérésre, majd saját maguk végzik a mérést, a spektrumok kiértékelését.

2014. őszén a Nukleáris elemanalitikai módszerek és alkalmazásaik a földtudományi és archeometriai kutatásokban I. elõadás és gyakorlat indul. ELTE NEPTUN tárgykódok: gg2n1597 és gg2n4597, Kreditérték: 2+2

A számonkérés rendje: kollokvium és gyakorlati jegy
A tárgy két féléves, folytatás: 2015. tavaszi félév, (2+2 kredit) Elõfeltétel az I. félév elvégzése!

Tárgyfelelős: Dr. Gméling Katalin

Tárgyi oktatói: Dr. Belgya Tamás, Dr. Bódizs Dénes, Dr. Kasztovszky Zsolt, Dr. Kis Zoltán, Dr. Molnár Zsuzsanna, Dr. Szentmiklósi László, Dr. Sziklainé László Ibolya
Tárgyi I. félévi gyakorlatvezetõi: Dr. Balla Márta, Dr. Bódizs Dénes, Dr. Kis Zoltán, Maróti Boglárka, Dr. Molnár Zsuzsanna, Párkányi Dénes, Dr. Sziklainé László Ibolya

Képzési modul: Geológus Msc, Ásványtan- Geokémia, Ásványi nyersanyagok- Archeometria szakirány, szabadon választható tárgy. Ph.D. hallgatók is felvehetik.
 

Előadások (I. félév): 

 1. Belgya Tamás: Magfizikai alapok, az elemek keletkezése, radioaktivitás
 2. Bódizs Dénes: Detektorok
 3. Szentmiklósi László: Az aktivációs analitikai módszerek méréstechnikája
 4. Molnár Zsuzsanna: Mesterséges sugárzások, üzemanyagciklus, orvosi alkalmazások
 5. Molnár Zsuzsanna: Az NAA alapjai
 6. Sziklainé László Ibolya: Az NAA a gyakorlatban
 7. Kis Zoltán, Kasztovszky Zsolt: Sugárvédelem, dozimetria előadás és segédanyag

Előadások (II. félév): 

 1. Vajda Nóra: Radiokémiai NAA.
 2. Kasztovszky Zsolt, Gméling Katalin: Prompt Gamma Aktivációs Analízis, prompt-gamma spektrumok illesztése, kiértékelése, az eredmények közlése.
 3. Gméling Katalin, Balla Márta: NAA és PGAA módszerek összehasonlítása, jelentőségük a geológiai minták vizsgálatában, standard referencia anyagok vizsgálata
 4. Kis Zoltán, Szentmiklósi László: Képalkotás, neutrontomográfia és radiográfia.
 5. Az NAA, PGAA, NIPS/NORMA berendezések alkalmazási területeinek bemutatása. A hallgatók kutatási területein való alkalmazhatóság áttekintése.
 • Balla Márta, Bódizs Dénes, Gméling Katalin, Molnár Zsuzsanna, Párkányi Dénes, Szentmiklósi László, Sziklainé László Ibolya, Vajda Nóra: NAA
 • Belgya Tamás, Kasztovszky Zsolt, Maróti Boglárka, Szentmiklósi László: PGAA
 • Kis Zoltán, Szentmiklósi László: Elemtérképezés, PGAI-NR/NT és alkalmazásai

Gyakorlatok (I. félév):

 1. Balla Márta:Tanreaktor látogatás. BME, Nukleáris Technikai Intézet (1111. Budapest, Műegyetem rakpart 9.)
 2. Sziklainé László Ibolya, Párkányi Dénes: Kutatóreaktor látogatás. MTA Energiatudományi Kutatóközpont (KFKI telephely: 1121. Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. X. épület)
 3. Molnár Zsuzsanna, Bódizs Dénes: Sugárzások detektálása különféle detektorokkal.
 4. Kis Zoltán, Maróti Boglárka: Természetes radioaktivitás (radon és leány elemek) mérése alacsonyhátterű kamrában (DÖME), nagytisztaságú germánium detektorral (HPGe). Mintagyűjtés, előkészítés, mérés és kiértékelés, eredmények közlése. (A gyakorlathoz 1 db hallgatói minta leadására van lehetőség, ennek határideje: 2014. szeptember 30. Szükséges mennyiség 150 ml, lehetőség szerint homogenizált talajminta.)

Gyakorlatok (II. félév):

 1. Balla Márta, Bódizs Dénes, Gméling Katalin, Molnár Zsuzsanna, Párkányi Dénes, Sziklainé László Ibolya, Vajda Nóra: NAA laborgyakorlat: Mintaelőkészítés. Rövid és hosszú besugárzás. Gamma spektroszkópia. Eredmények kiértékelése. Radiokémiai gyakorlat.
 2. Gméling Katalin, Kasztovszky Zsolt,Kis Zoltán,Maróti Boglárka, Szentmiklósi László: PGAA laborgyakorlat: Mintaelőkészítés. Mérés, spektrum illesztés és kiértékelés, eredmények értelmezése
 3. Kis Zoltán,Szentmiklósi László:  NIPS/NORMA laborgyakorlat: Minta kiválasztása, elkészítése, mérés, detektálás, kiértékelés, értelmezés.

 

File attachments: