Díjak, kitüntetések

2017

Zábori Balázst (AEKI/SVL) Ferenczi György Emlékdíj kuratóriuma Ferenczi György Emlékdíjjal tüntette ki.

Andrási Andor (AEKi/SVL) Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott.

A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner Jenő-díj Kuratóriuma idén Tóth Iván (AEKI/THL) mérnöknek ítélte oda a Wigner Jenő-díjat a termohidraulika és reaktorbiztonság területén végzett, nemzetközileg is elismert munkásságáért, amelynek során meghatározó szerepet játszott a Paksi Atomerőmű biztonságot fejlesztő projektjeiben.

Juhász Zoltán (MFA/Komplex) Magyar Örökség díjat kapott.

Nemes-Incze Péter  (MFA/Nanoszerkezetek) LENDÜLET projektet nyert.

Balázsi Katalin (MFA/VRF) ELFT Gyulai Zoltán díjat kapott

Gyulai József (MFA/Igazgatóság) és Tapasztó Levente (MFA/Nanoszerkezetek) European Academy of Sciences and Arts tagja lett.

Október 26.: Párkányi Dénesnek (EKBI/NAL)  Szakértői Kuratórium Vértes Attila Ifjúsági Nívódíjat ítélt oda 

Szeptember 26.: Talamon Attila (EKBI/KFL) az atlantai székhelyű Association of Energy Engineers  Regional Awards Program keretében díjazott lett Young Energy Professional of the Year díjjal. 

Szeptember13.: Vancsó Pétert (MFA/Nanoszerkezetek) a független tudományos szervezetként működő Academia Europaea, az Európai Tudományos Akadémiák Szervezete, valamint a fiatal kutatókat tömörítő európai szervezet, a Young Academy of Europe budapesti közgyűlésén Academia Europaea Burgen Scholar kivalosagi dijjal jutalmazta. 

Július 5:    Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
Kovácsné Kis Viktória, Nemes-Incze Péter és Szentmiklósi László Bolyai János Kutatói Ösztöndíjban részesültek. Az ösztöndíjpályázat nyertesei az okleveleket az MTA székház dísztermében vették át.

Június 7:   Szabó László, az EKBI tudományos munkatársa Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat nyert. Az elismerést Török Ádám, az MTA főtitkára adta át. (=> részletek).

Június. 1.: MTA Energiatudományi Kutatóközponttól Szabó László (EKBI/SKL) MTA EK Ifjúsági Díjat kapott.  

Május 26.: Az „Őszi Radiokémiai Napok” évek óta végzett kiemelkedő szervezési munkájáért az Intéző Bizottság Szentmiklósi Lászlónak (EKBI/NAL) MKE Intézőbizottsági Nívódíjat ítélt oda.  

Március 14.: Battistig Gábor (MFA/MEMS) a mikroelektronikai eszközök technológiájának kutatása, valamint a mikrotechnológiai kutatás-fejlesztés szervezése és irányítása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei elismeréseként Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata elismerésben részesült. 

Március 6.: Talamon Attila (EKBI/KFL)  KLENEN'17 Klímaváltozás, Energiatudatosság, Energia­hatékonyság XII. Nemzetközi Konferencián és Kiállításon Virtuális Erőmű Program Energiahatékonysági Kiválósági Program keretében díjazott lett. 

 

2016

Díjak a Magyar Tudomány Ünnepén (november 3. MTA székház)

A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Wigner Jenő-díj kuratóriuma Wigner Jenő-díját Jánosy János Sebestyén, az AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft. főtanácsosa, és az MTA Energiatudományi Kutatóközpont nyugalmazott főtanácsosa, valamint Wojnárovits László, a kémiai tudomány doktora vehette át.

Kitüntetések a március 15-i nemzeti ünnepen

Radnóczi György (MFA / Vékonyréteg-fizika Osztály) a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült nemzetközi szinten is nagyra értékelt, főként a szilárdtestfizika és a transzmissziós elektronmikroszkópia területén kimagasló, több jelentős európai uniós kutatás-fejlesztési projektet is eredményező tudományos munkájáért. 

Tóth Attila Lajos (MFA) a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta a pásztázó elektronmikroszkópia első számú hazai szaktekintélyeként végzett kiváló szakmai munkája, a módszer metodikájának és alkalmazásainak fejlesztésével kapcsolatos kutatásai elismeréseként.

A díjakat a Parlament kupolatermében a köztársasági elnök és a miniszterelnök adta át.

                                                                                   - *  - * - * -

március 10-én  Strádi Andrea (AEKI / SVL) a Nők a Tudományban Kiválósági Díjak átadóján a Magyar Asztronautikai társaság különdíját kapta. A dijátadási rendezvény az MTA székházában volt.

február 23-án  Vancsó Péter az MFA Nanoszerkezetek Laboratórium munkatársa Akadémiai Ifjusági Díjat kapott a vonalhibáknak a grafén elektromos, mágneses és transzporttulajdonságaira gyakorolt hatásainak eredményes vizsgálatáért. A díjat Lovász László az MTA elnöke, és Török Ádám, az MTA főtitkára adta át.

február 3-án   Horváth Ákos az EK főigazgatója évértékelő előadása keretében adta át az
                          
                                                                   EK 2015 évi Ifjúsági Dijakat, melyeket
Zábori Balázs (AEKI)
Hartmann Bálint (EKBI)
Balázsi Katalin és Magda Gábor  (MFA) vehette át

 

2015

Eurados díjat nyert Madas Balázs Gergely.
Kutatási témája: Microdosimetry of alpha-particles emitted by radon progeny for modelling the induction of mutations and hyperplasia in the bronchail epithelium.
(Radonleányelemek által kibocsátott alfa-részecskék mikrodozimetriája hörgők hámszövetében kialakuló mutációk és hiperplázia modellezése) 

 

2015. május. 7.   Zagyvai Péter (Tóth Jánossal megosztva) a  Hevesy Görgy díj a nukleáris biztonságért elismerésben részesült.
A díjat az MTA, Paksi Atomerőmű és a Somos alapítvány vezetői (Barnabás Beáta főtitkárhelyettes, Hamvas István vezérigazgató és Solymosi József elnök) adták át az MTA  Műszaki Tudományok és a Fizikai Tudományok Osztályainak együttes ülésén.
 

Kitüntetések a március 15-i nemzeti ünnepen

                                                          Széchenyi díjat kapott
Bársony István villamosmérnök, az MTA levelező tagja, az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet igazgatója a hazai mikroelektronika, a szenzorika, illetve a mikro- és nanotechnológiai integrált rendszerek kutatásában és fejlesztésében elért kiemelkedő eredményei, valamint kimagasló intézetigazgatói munkája elismeréseként,
                                                   megosztott Széchenyi díjat kapott
Apáthy István állami díjas villamosmérnök, az MTA EK külső műszaki szakértője, az űrkutatás világtörténetében egyedülálló magyar mérnöki teljesítmény, az Európai Űrügynökség Rosetta űrszondája leszállóegységén megépült műszerek elkészítése érdekében végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként,              
                                        
                                                      a Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésben részesült
Szabó György fizikus, az MTA doktora, az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Komplex Rendszerek Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója, osztályvezetője a statisztikus fizikai módszereknek az evolúciós játékelméletben, a társadalmi-gazdasági mozgások és mikrobiológiai jelenségek leírásában történő alkalmazása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként;  
                                               a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesültek
Dücső Csaba vegyész, az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa a hazai mikrotechnológiai kultúra fenntartásában és fejlesztésében szerzett érdemei, valamint a kutatási eredmények terjesztése és gazdasági hasznosítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Schiller Róbert a kémiai tudományok doktora, az MTA EK kutató professor emeritusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem magántanára a tudomány és a művészetek közötti szakadék áthidalása érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.
 

                                                                               2014

Hevesy György Ifjúsági Nívódíj

Maróti Boglárka, a Nukleáris Analitika Laboratórium munkatársa Hevesy György Ifjúsági Nívódíjat kapott.
A díjat az Őszi Radoikémiai Napok 2014 rendezvény keretében vehette át.

EK Ifjúsági Díj  2014

I. Madas Balázs Gergely

II. Gméling Katalin

II. Csay Tamás

2013

 • Madas Balázs Gergely - Ernst Jenő-pályadíj

adományozó: Magyar Biofizikai Társaság és az Ernst Jenő Alapítvány

 • Madas Balázs Gergely - Sugárvédelmi Nívódíj (ifjúsági kategória)

adományozó: Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja és a Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért

 • Hirn Attila - Sugárvédelmi Nívódíj (felnőtt kategória)

adományozó: Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja és a Somos Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért

 • Gadó János - Hevesy György díj a nukleáris biztonságért

 • Fehér istván - Hevesy György díj a nukleáris biztonságért

 • Panka István - Hevesy György díj a nukleáris biztonságért

 • Keresztúri András - Prometheus díj

        adományozó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 • Kasztovszky Zsolt - Bolyai plakett

 • Simonits András - életmű díj a k0 módszer megalapozásáért

 • Homlok Renáta - Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj