Együttműködés - ELTE Kémiai Intézet

december 10. A tudományos kutatásra és az ahhoz kapcsolódó felsőfokú képzésre vonatkozó tartós együttműködési megállapodást kötött az ELTE Kémiai Intézete és az EK. A megállapodás vonatkozik az alap- és mesterképzésben közösen végezhető kutatómunkára, valamint a doktori képzésre. A két fél támogatja továbbá, hogy oktatóik és kutatóik közös oktatási, kutatási tevékenységekben, pályázatokban és célprogramokban vegyenek részt (=> a megállapodás).