Fiatal kutató (FRL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratórium
fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködés a reaktoranyagos kísérletek tervezésében, kísérleti berendezések létesítésében, a mérések végrehajtásában és az eredmények kiértékelésében. Ezek a tevékenységek részben besugárzott anyagokkal történnek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, gépészmérnök, kohómérnök,anyagvizsgáló mérnök, villamosmérnök, fizikus, mérnökfizikus, energetikai mérnök, vegyészmérnök (MSc),

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Orosz nyelvismeret. Tapasztalat kísérleti berendezések összeállításában és méréstechnikában

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hózer Zoltán nyújt, a 06 1 392-2222/1331,2586 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2409/2019 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Hózer Zoltán részére a hozer.zoltan@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2019. augusztus 26.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2019. augusztus 26.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2019. augusztus 26.