Hírarchivum

december 10.  A tudományos kutatásra és az ahhoz kapcsolódó felsőfokú képzésre vonatkozó tartós együttműködési megállapodást kötött az ELTE Kémiai Intézete és az EK . A megállapodás vonatkozik az alap- és mesterképzésben közösen végezhető kutatómunkára, valamint a doktori képzésre. A két fél továbbá támogatja, hogy oktatóik, kutatóik közös oktatási, kutatási tevékenységekben, pályázatokben és célprogramokban vegyenek részt. (=> a megállapodás

december 6.  Az OzoneNetwork TV csatorna Egyenlítő c. műsorában Horváth Ákos az EK főigazgatója és Aszódi Attila a BME NTI igazgatója közös interjút adtak, melyben a gázhűtésű gyorsreaktorokkal és egyéb, a nukleáris energiatermeléssel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. (=> az interju (28 perc)

december 2. A Nemzeti Innovációs Hivatal és az EK együttműködési megállapodást kötött. A megállapodással a felek többek között elő kívánják segíteni a korszerű kutatási eredmények hasznosulását a magyar gazdaságban. Az együttműködés vonatkozik továbbá az energia-technológiák kutatását érintő közös statégiai tervezési munkára is. (=> a megállapodás

október 21. Prometheus díj kitüntetésben részesült Keresztúri András, a hazai energetika terén kifejtett több évtizedes munkásságáért (=> részletek)

október 4. Horváth Ákos főigazgató rövid interjút adott az MTV Ma reggel c. műsorában
   (Atomenergia-biztonság Fukushima fényében, => link )

szeptember 23. A 6th International k0-Users' Workshop-on a k0 felhasználók Nemzetközi Tudományos Társasága Simonits Andrást életmű díjjal jutalmazta a k0-módszer megalapozásáért (=> érem és oklevél)
    A k0-módszer az aktivációs analitikában leghatékonyabb és legsikeresebb standardizálási technika, amelynek segítségével pontos elemanalízis végezhető úgy, hogy közben nincs szükség drága referencia anyagok használatára. A módszer nemzetközi szinten elterjedt, a modern neutronaktivációs analitikai laboratóriumok mind a k0-standardizálást alkalmazzák. Simonits András munkásságának tiszteletére választották Budapestet a 6. k0 találkozó helyszínéül. A konferencián 5 kontinens 15 országából 37-en vettek részt (=> a konferencia honlapja).  

szeptember 22. Tíz éve működik a Pille sugárdózis mérő műszer az űrben (=>részletek)

szeptember 5. Az OzoneNetwork TV Egyenlítő c. műsorában Hirn Attila, az EK tudományos munkatársa, Horvai Ferenc, a Magyar Űrkutatási Intézet tanácsosa és Kocsis Gábor, a BME Űrkutatási Csoport munkatársa közös interjút adtak a magyar űrtevékenységgel kapcsolatban  (=> az interjú (49 perc) )  

július 18.  A visegrádi régió (V4) nukleáris kutatóintézetei (ÚJV, Rez, Cseh Kötársaság,  MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest, NCBJ, Swierk, Lengyelország és VUJE, a.s., Nagyszombat, Szlovákia) megállapodtak, hogy létrehozzák a V4G4 Kiválósági Központot kutatás fejlesztési és innovációs feladatok közös végzésére a 4. generációs (G4) atomreaktorok fejlesztése terén. (=> részletek) A Kiválósági Központ megalakulását a Magyar Tudományos Akadémián jelentették be. (=> részletek) A Központ létrejöttét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is fontos eseménynek tartja. (=> NFM közleménye)

június 27. Bolyai Plakett elismerésben részesült Kasztovszky Zsolt. A 3 éves Bolyai kutatói ösztödíj keretében végzett kiváló munkáért Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a kitüntetést.  (részletek:  => Bolyai plakett, és => beszámló az eseményről, ill. => kitüntetettek névsora)

június 4.  Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjban részesült Homlok Renáta, az EK fiatal munkatársa. Az elismerést az MTA főtitkára és főtitkárhelyettese adta át (=> részletek).  

május 16.  Sugárzó izotópot is tartalmazó („piszkos”) bomba robbantása imitált következményei gyors felszámolását bemutató gyakorlat volt az EK-ban. Az esemény fő célja a feltételezett sugárszennyezést szenvedő személyek gyors kiválogatásának és kezelésben részesítésük módszereinek bemutatása volt. A bemutató az EU FP7-es Booster projekt és az OAH együttes szervezésében zajlott (=> további hírforrás).

május 8. A "Hevesy György díj a nukleáris biztonságért" kitüntetésben részesült Gadó János, az EK korábbi főigazgatója, valamint Fehér István, nyugdíjas, a KFKI AEKI Sugárvédelmi Főosztályának korábbi vezetője. A kitüntetés ifjúsági kategóriájának díját Panka István kapta. A díjakat az MTA főtitkára adta át. (=> részletek)

április 11.  Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója és Horváth Ákos, az Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatója együttműködési megállapodást írtak alá, melyben az OAH számára rendszeresen végzett műszaki tudományos háttértevékenység keretében kitűzött újabb feladatokat rögzítették. Az EK - egyebek között - biztonsági elemzések és nukleáris biztosítéki tevékenység végzését vállalta. (=> részletek)  

március 25-29.  A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nukleáris biztosítéki felügyelők számára továbbképző tanfolyamot tartott, mely részben az Energiatudományi Kutatóközpontban zajlott. Hét gyakorló ellenőr és négy vezető koordinátor - az OAH felügyelőivel közösen - végeztek ellenőrző méréseket különböző hazai nukleáris létesítményeknél.  A gyakorlat előkészítésében és lebonyolításában aktívan részt vettek a létesítményi biztosítéki felelősök is, akik nagyban hozzájárultak a képzés sikeréhez. (=> részletek)
  

március 29. Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a Tritel háromtengelyű dózismérő, melyet a Szojuz űrhajó legénysége vitt magával. A dózismérőt az Energiatudományi Kutatóközpontban fejlesztették ki. (=> részletek)

március 26.  Dr. Horváth Ákos, a MTA Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatója és Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora együttműködési megállapodást írtak alá,  mellyel azon szándékukat nyilvánították ki, hogy a tudományos kutatásban és az ahhoz kapcsolódó doktori képzésben a két intézmény tartósan együtt kíván működni. (=> részletek)

március 26. Az ötödik közös magyar-koreai csúcstechnológiás laboratóriumot az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjában avatták fel. A laboratóriumban folyó munka az atomenergetika biztonságosabbá tételéhez járulhat hozzá. (=> részletek)

február 27.  Az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság az MTA EK Energia- és Környezetbiztonsági Intézet megalakulása alkalmából tartott ülést  ( => az ülés programja).

január 10. A Szaúd-Arábiai Királyság bécsi nagykövetségének első titkára, Tariq Shukri úr látogatta meg a kutatóközpontot. A nukleáris kutatás-fejlesztési témák mellett az oktatási kapacitások iránt is érdeklődött.   

január 1. Az MTA elnöke az Energiatudományi Kutatóközpont élére Horváth Ákos személyében új főigazgatót nevezett ki. Az új főigazgató-helyettes Belgya Tamás, a gazdasági igazgató Grób Ildikó. A megbízások három évre szólnak. 

  - - -  2013  - - - -

december 20. Elhunyt Guczi László, az Energiatudományi Kutatóközpont emeritus  professzora. Guczi László egyik, nemzetközileg elismert iskolateremtő személyisége volt az Izotópkutató Intézetben a katalizis kutatások megalapozóinak. Számos új kutatási irányt kezdeményezett, kutatók generációinak volt mentora ötven évet is meghaladó intézeti tudományos tevékenysége során. Munkájának eredményeit több, mint 400 közleményben publikálta. Búcsúztatására 2013. január 28-án, 11 óra 15-kor a Farkasréti temetőben kerül sor.

november 29. A Magyar Nukleáris Társaság 2012-évi Szilárd Leó diját Veres Árpádnak, az MTA Izotópkutató Intézet nyugalmazott igazgatójának adományozták. A dijátadásra a Nukleáris Technikai Szimpóziumon került sor.  

november 21. Alexander Victorovich Bychkov, a nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgató-helyettese és Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma-és energiaügyért felelős államtitkára látogatást tettek az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban. Tárgyalásokat folytattak a Kutatóközpont vezetőivel, majd megtekintették a Budapesti Kutatóreaktort. A rendezvény végén közös sajtótájékoztatót tartottak, melyen Alexander Bychkov többek között a magyar atomenergiai szakemberek munkáját dicsérte, kiemelve, hogy milyen hatékony a NAÜ és Magyarország együttműködése. (=> közlemény és vidointerjú Kovács Pállal)   

október 9-11.  A FIRST-Nuclides EU projekt első éves értekezletét tartották Budapesten az MTA EK szervezésében. A projekt a mélygeológiai tárolóban elhelyezendő kiégett üzemanyagból várható radioaktív kikerülés becslésével foglalkozik. A rendezvényen az első évben végzett munka eredmányeit tekintették át, illetve meghívott előadók tartottak előadásokat a kiégett üzemanyag elhelyezéséről, valamint a fűtőelemekben végbe menő folyamatok numerikus modellezéséről.

október 1-5.  között az MTA EK szervezésében a KFKI területén került sor a súlyos baleseti folyamatok vizsgálatával foglakozó SARNET2 EU projekt két munkacsoportjának értekezletére. A rendezvényen a sérült zóna hűtésével, valamint a zónaolvadék és a beton kölcsönhatásával foglalkozó kutatások legújabb eredményeiről számoltak be a részt vevők. A szakemberek meglátogaták a kutatóközpont CERES és CODEX berendezéseit is.

július 29. Az intézet munkatársainak közreműködésével készült közlemény jelent meg a Nature Chemistry c. folyóiratban (IF: 20,5). A publikáció a heterogén katalitikus reakciók egyik fontos aspektusát, a kompenzációs effektus és a konfigurációs entrópia kapcsolatát tárgyalja a sósavgáz oxidációs reakciójában. A közlemény különleges érdeme, hogy a leírást a vizsgált reakció fontos partnerének, a klór felületi borítottságának a közvetlen kísérleti meghatározásával támasztja alá.

július 16.  Az EU FP7 Booster projektben (Bio-dosimetric tools for triage to responders) részt vevő öt ország hét intézményének képviselői kiértékelték a projekt második évében végzett munkát. Az ülés keretében az EK közreműködésével a jövő év májusában tartandó gyakorlati bemutató előkészítésének részleteivel is foglalkoztak.

június 22. Yukiya Amano, a NAÜ főigazgatója látogatást tett az Energiatudományi Kutatóközpontban. Tájékoztatást hallgatott meg a Kutatóközpont atomenergiával kapcsolatos tevékenységéről, és megtekintette a biztonságnövelést megalapozó, a Paksi atomerőmű reaktortartálya külső hűtésének vizsgálatára szolgáló CERES berendezést.

június 18. A kormány az Energiatudományi Kutatóközpont munkáját is érintő határozatokat hozott: - az új atomerőművi blokkok létesítésével kapcsolatos feladatokról (1194/2012 (VI.18) Korm.), ill. - a nukleáris energia hazai alkalmazásával, fejlesztésével kapcsolatos kormánybizottság létrehozásáról (1195/2012 (VI.18) Korm.)

június 12-15 A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az MTA Energiatudományi Kutatóközpont közös rendezésében került sor az IAEA Regional Workshop on Russian Research Reactor Fuel Return (RRRFR) munkaértekezletre. A programban részt vevő 17 ország képviselői számoltak be az RRRFR program jelenlegi állapotáról és jövőbeni tervekről; megvitatták a magas dúsítási kiégett fűtőelemek visszaszállításával kapcsolatos feladatokat. A résztvevők egyértelműen elkötelezték magukat az RRRFR program folytatása és a megfelelő finanszírozása mellett (=> az RRRFR program promóciós lapja).

június 10. A Nature Materials folyóiratban (IF: ~ 30) megjelent a Központ munkatársainak közreműködésével készült beszámoló az Al13Fe4 intermetallikus vegyület kiváló katalitikus tulajdonságairól. Az olcsó vegyülettel drága nemesfémek (pl. palládium) is helyettesíthetők nagyvolumenű ipari katalitikus folyamatokban (pl. acetilén parciális hidrogénezése).

május 21. Az EK Tudományos Tanácsa (TT) ülést tartott, melynek napirendjén Fekete Tamás "Gyors igénybevétel-változásoknak kitett, nagyméretű nyomástartó berendezések szerkezetintegritási számításainak módszereiről" c. PhD értekezése munkahelyi vitája szerepelt. A TT a bírálók és hozzászólók javaslatainak figyelembe vétele mellett javasolja a doktori cselekmény megindítását és az értekezés benyújtását.

május 3. Az Országos Atomenergia Hivatalban szakmai napot tartottak, melyen összegezték az Európai Unióban az atomerőművek biztonságával kapcsolatban végzett biztonsági felülvizsgálatok (stressz-tesztek ) eredményeit. A hazai biztonsági felülvizsgálat sikeres megvalósításában az Atomenergiakutató Intézet munkatársai is részt vettek, a szakmai napon Gadó János főigazgató is tartott előadást . ( => További részletek)

április 25. IAEA Regional Workshop on Russian Research Reactor Fuel Return (RRRFR) nemzetközi szimpóziumot szerveznek a Kutatóközpont munkatársai június 12 - 15 között a Club Tihanyban. (A => szimpózium honlapja)

április 12. Az MTA Katalizis Munkabizottsága kihelyezett ülést tartott az Izotópkutató Intézetben. Az ülést Guczi László 80. születésnapja alkalmából rendezték (az ülés programja)

április 6. A MOL Downstream portfolio kutatás-fejlesztés vezetői látogatást tettek a Kutatóközpontban. A Központ munkatársai előadásokon ismertették az esetleges közös érdeklődésre számot tartó, rendelkezésre álló módszereket és eljárásokat. Az előadásokat konzultáció követte.

március 31. A francia IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) képviselői látogatást tettek az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban. A két intézet korábban is számos európai kutatási programban dolgozott együtt. Az IRSN képviselői tájékoztatást adtak a nemrég alapított Európai Nukleáris Szakértői Támogató hálózatról (ETSON- European Technical Support Organisation Network).

március 29 - 30 Az MTA EK szervezésében zajlott az a nemzetközi tanácskozás ("ALLEGRO safety seminar"), amelynek a keretében a negyedik generációs gázhűtésű gyorsreaktor (GFR) demonstrátorának nukleáris biztonsági értékelésével foglalkoztak az ALLEGRO projekt és az európai FP7 GoFastR projekt résztvevői. Az ALLEGRO egy kis teljesítményű, héliumhűtésű kísérleti reaktor , amelynek célja a GFR technológiai elemeinek tesztelése (fűtőelemek, biztonsági rendszerek). Az európai gázhűtésű reaktor tervezése 2000-ben a GCFR európai projekt keretében indult, és jelenleg GoFastR néven vizsgálják a megvalósíthatóságát. Ezzel párhuzamosan, egy magyar-cseh-szlovák konzorcium - amelynek magyar részről az MTA EK a tagja - készíti elő az ALLEGRO demonstrátor építését a közép-kelet európai régióban a francia CEA támogatásával.

március 15. Németh Lászlóné fejlesztési miniszter Gyimesi Zoltán-díjat adományozott a nukleáris biztonság érdekében végzett kiemelkedő vezetői és kutatói tevékenységének elismeréseként Dr. Gadó Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatójának.

február 28 - 29 A GIF (Generation IV International Forum), az IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) és az MTA EK szervezésében Budapesten tartották a 10-dik nemzetközi műhelytanácskozást a Szuperkritikus nyomású vízhűtésű reaktor (SCWR) tervezésével foglalkozó szakemberek. Az GIF SCWR projektben részt vesz Kanada, az Európai Unió és Japán, valamint Oroszország és Kína is jelezték csatlakozási szándékukat. Az IAEA hasonló témájú programjában az előbbiek mellett részt vesz India és Dél-Korea is. (A tanácskozás napirendje)