Kutató (FOL)

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Fotonika Laboratórium

kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biofizikai és bioszenzorikai kísérletek végzése élő sejtek felületi viselkedése és kölcsönhatása témában. Legmodernebb, felületérzékeny optikai bioszenzorok és egyedi sejtek manipulációjára is alkalmas technikák (EPIC BT, FluidFM BOT, sejtválogató mikropipetta) megismerése és alkalmazása a Lendület és Élvonal projektek keretében, bekapcsolódás egy hosszú távon is ígéretes kutatási programba.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, fizikus, biológus, biomérnök vegyész stb. MSc végzettség,

•         Angol nyelvtudás. Jó kommunikációs képesség. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Elméleti témában, programozásban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Róbert nyújt, a 06 1 392-2222/2696 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2312/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kutató.

vagy

•         Elektronikus úton dr. Horváth Róbert részére a horvathr@mfa.kfki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2019. július 15.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2019. július 15.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2019. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kutatási tevékenység végzése mellett lehetőség van PhD tanulmányok folytatására is, posztdoktori szintű fiatal kutatók jelentkezését is szívesen látjuk.