Laboratóriumvezető

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Mikrorendszerek Laboratórium

laboratóriumvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a kutatóközpont tudományos koncepciójának, célkitűzéseinek meghatározásában. Feladata a laboratórium szakemberállományának fejlesztése, beleértve az egyetemi kapcsolatokat, a posztgraduális képzést, a doktori ösztöndíjasok felvételét, a tudományos minősítések, valamint szükség esetén a minőségi cserék előkészítését. Nyomon követi és elősegíti a laboratórium területére eső témák és projektek keretében folyó munkát. A laboratóriumvezető maga is lehet téma, illetve projektvezető. A laboratóriumvezető felelős a laboratórium tudományos fejlesztési, szervezési, gazdasági tevékenységének az érvényes szabályoknak megfelelő viteléért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         PhD,

•         Angol nyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás. Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Vezetői gyakorlat (3-5 év szakmai tapasztalat)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, részletes önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, illetményének megjelölése, eddigi szakmai munkásságának, tudományos eredményeinek ismertetése. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudományos elképzeléseit. Amennyiben a pályázó az MTA Energiatudományi Kutatóközpont dolgozója, úgy az okleveleket, az erkölcsi bizonyítványt benyújtania nem kell

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Ákos nyújt, a 06 1 395-9159 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2136/2019 , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a kutatóközpont főigazgatója bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2019. április 10.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2019. április 10.

•         MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2019. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elnyert vezető vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.