Nívóséma meghatározás (BME)

Nívóséma meghatározás (BME) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézetével együttműködésben tartjuk laborgyakorlatunkat nappali tagozatos mérnök-fizikus hallgatóknak. A gyakorlat célja a szén és a berillium viszonylag egyszerű nívósémáinak meghatározása hidegneutron-nyalábban besugárzott elemi minták gamma spektruma alapján. Az eredményeket összevetjük az irodalmi adatokkal. A gyakorlathoz segédanyag áll rendelkezésre

File attachments: