Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium

     Laboratórium-vezető:

      Szentmiklósi László

      Tel: +(36-1)-392-2222/3153 mellék

      Fax: +(36-1)-392-2533

      E-mail: szentmiklosi.laszlo@energia.mta.hu

 

A laboratórium feladata alap- és alkalmazott kutatások végzése a Budapesti Kutatóreaktor neutronjaival, elemanalitikai-, anyagtudományi- és roncsolásmentes anyagvizsgálati technikák felhasználásával, valamint az ezekhez a munkákhoz szükséges berendezések fejlesztése és üzemeltetése az alábbi területeken:

 • prompt-gamma aktivációs analitika és elemtérképezés
 • neutron aktivációs analitika,
 • hordozható röntgenfluoreszcens elemanalitika,
 • neutronradiográfia, -tomográfia hideg és termikus neutronnyalábbal,
 • dinamikus neutron- és Röntgenradiográfia,
 • in-situ analitikai és radiográfiás mérések különleges mintakörnyezetben,
 • nukleáris és atommagszerkezeti adatok, továbbá neutronaktivációs technikákban használatos spektroszkópiai adatok mérése,
 • nyomjelzéstechnika,
 • Mössbauer-spektroszkópia.

A laboratórium feladatainak ellátásához öt nagyműszer áll rendelkezésre:

A fenti nagyberendezéseket a Budapesti Kutatóreaktor látja el neutronokkal. A berendezések a neutrontérbe vagy neutronnyalábba helyezett minták és a neutronok kölcsönhatását használják fel analitikai, radiográfiai és spektroszkópiai feladatok megoldására. A Laboratórium öt berendezésből négy (PGAA, NIPS/NORMA, NAA és RAD) a Budapesti Neutron Centrum (BNC) részeként mérési lehetőséget teremt külső felhasználók részére. Az európai felhasználók számára az Európai Bizottság EU FP7 és H2020 által támogatott felhasználói programokat működtetünk:

 • EU FP7 NMI3-II (grant number: 283883) Minden kutatási téma támogatása, amely a BNC berendezéseken megoldható
 • EU H2020 IPERION CH (grant number: 654028) Elsősorban archeometriai témák támogatása a Fixlab berendezésein
 • EU FP7 CHANDA (grant number: 605203) Nukleáris adatok mérése, pontosítása a PGAA-NIPS berendezésen
 • CERIC-ERIC Elsősorban anyagtudományi témákban érdekelt elosztott kutatási hálózat

Hazai felhasználók beadhatnak mérési javaslatot a BNC által üzemeltetett felhasználói felületen, de szívesen látunk minden közvetlen megkeresést is. Szívesen fogadunk nem Európai Uniós országból származó felhasználókat is, akik kétoldalú egyezmény alapján vehetik igénybe a szolgáltatásainkat.

 

A laboratórium munkatársai