Sérült fűtőelemek elszállítása Paksról ...

2014. augusztus 14.  Bejelentették, hogy a Paksi Atomerőműben a 2003 áprilisában a tisztítás közben megsérült fűtőelemek betokozás és pihentetés után visszaérkeztek Oroszországba. A visszaszállítás feltételeinek biztosításához az Atomenergia Kutatóintézet és az Izotópkutató Intézet munkatársai is hozzájárultak. (=> tovább)
   A sérült fűtőelemeket először nedves tokokban tárolták. A tokok alkalmasságát AEKI kísérletei alapozták meg, amelyek jelezték, hogy a tokból a radiolízis során keletkező hidrogén ki tud jutni, míg a radioaktív hasadási termékek többsége a tokban marad. Az AEKI-ben végzett CODEX kísérletek nemcsak arról adtak információt, hogy milyen folyamatok vezettek a kazetták sérüléséhez, hanem jelezték a cirkónium komponensek oxidációjának mértékét is, amely a tokok tartalmának becsléshez szükséges volt.
   Az IKI 2006-ban módszert dolgozott ki a betokozott sérült fűtőelemek nukleáris-anyag tartalmának meghatározására, majd 2007 és 2008 során nagyszámú mérés elvégzésével és kiértékelésével meghatározták a szóbanforgó 72 db tok nukleáris-anyag tartalmát. Az ennek alapján készült nukleáris-anyag változási jelentést a NAÜ elfogadta.
  
A kiszállítás előtt a tokozott üzemanyaggal számos technológiai műveletet kellett végrehajtani, hogy a szállításra alkalmasak legyenek. Ennek a technológiának a szakértői véleményezésében, illetve a kiszállítás biztonsági értékelésében az AEKI szakemberei vezető szerepet játszottak.
   A felsorolt vizsgálatok mindegyike szükséges volt ahhoz, hogy a szállítást a magyar, az ukrán és az orosz hatóságok engedélyezzék, ill. hogy ehhez az EURATOM illetékes szerve is hozzájáruljon.