Sikeres Philae landolás az üstökösön . . .

2014. nov. 12.   A Rosetta küldetés leszálló egysége, a Philae sikeresen landolt a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökösön. A DIM pordetektorral mind az anyaszondáról való leválás előtt, mind pedig az ereszkedés közben sikerült méréseket végezni, utóbbi esetben három különböző magasságban az üstökös felszíne felett. A kalandos háromszoros landolás közben az SPM plazmadetektor is elkezdte méréseit. Az üstökös felszínén még további öt alkalommal bekapcsolták a DIM műszert, hogy az üstökös poranyagának fluxusát mérje. A mérési eredmények kiértékelése és értelmezése jelenleg is folyik. Mindkét műszert - a DIM-et és az SPM-et - az MTA Energiatudományi Kutatóközpont jelentős mértékű részvételével fejlesztették.