Tudományos Tanács

A Tudományos Tanács testületi működését a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza. Eszerint "A Kutatóközponti Tudományos Tanács (a továbbiakban: KUTTA) a főigazgató tanácsadó szerve, amely a főigazgató egyszemélyi felelősségének érintetlenül hagyásával véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a kutatóközpont tudományos kutatási tevékenységével kapcsolatos lényeges kérdésekben. A KUTTA az MTAtv. 18. § (2) bekezdése alapján létrehozott testület, a kutatóközpont legszélesebb körű szakmai fóruma. A Kutatóközponti Tudományos Tanács látja el mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály vagy akadémiai szabályozás tudományos tanács hatáskörébe utal. A főigazgató a kutatóközpont működését a KUTTA közreműködésével irányítja. A KUTTA tagjait a minősített tudományos fokozattal rendelkező kutatók választják, a minősített kutatók közül. A KUTTA-nak 16 tagja van, az elnököt a tagok maguk közül választják. A KUTTA titkárát a KUTTA tagjai választják. A főigazgató és az intézetigazgatók nem lehetnek a KUTTA tagjai. A KUTTA megbízatása legfeljebb öt évre szól, tagjai és elnöke újra választhatók. A KUTTA minden kérdésben a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben a szavazás mindig titkos. A KUTTA akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van."

A Tudományos Tanács jelenlegi megválasztott tagjai (2013. december 31-éig terjedő hatállyal):
Takács Erzsébet (elnök), Balásházy Imre, Belgya Tamás, Hirn Attila, Hózer Zoltán, Imre Attila, Kasztovszky Zsolt, Kiss Sándor, Kovács András, Lázár Károly, N. Horváth Anita, Osán János, Panka István, Szentmiklósi László, V. Beck Andrea, Zagyvai Péter