Vegyészmérnök (SBL)

Energiatudományi Kutatóközpont

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Energiatudományi Kutatóközpont
Sugárbiztonsági Laboratórium

vegyészmérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervetlen tömegspektrometriai (ICP-MS) elemzések végzése, nukleáris anyagok elemzéséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési feladatok ellátása, minták kémiai előkészítése (pl. oszlopkromatografiás elválasztástechnika alkalmazása),, önálló témavezetés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, vegyész, vegyészmérnök, esetleg környezetmérnök,

•         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság. Az angol nyelv ismerete.Laboratóriumi és műszeres tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Völgyesi Péter nyújt, a 06 1 392-2528 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2603/2019 , valamint a munkakör megnevezését: vegyészmérnök.

vagy

•         Elektronikus úton Dr. Völgyesi Péter részére a volgyesi.peter@energia.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2019. december 9.

•         Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2019. december 9.