Hírek

Elismerés az USA Külügyminisztériuma hivatalától

2016. március 3. Az USA Külügyminisztériumának támogatásával 2015 második félévében zajlott a nemzetközi második „Galaxy Serpent” gyakorlat, mely a nemzeti nukleáris törvényszéki analitikai adatbázisok kialakítását és bővítését segítette elő. Az adatbázisok többek között a csepészett és elkobzott nukleáris és radioaktív készítmények azonosítására használhatók. A gyakorlatban 28 ország és 3 nemzetközi szervezet nukleáris törvényszéki laboratóriuma vett részt, az EK-ból a Sugárbiztonsági Laboratórium.

Hiroshi Amano látogatása ...

2015. november 5.  Akadémiai intézeteket látogatott Hiroshi Amano, Nobel díjas fizikus, a World Science fórum vendége

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

2015: április 30.  A Kormány az 1284/2015. (IV.30.) határozatával jóváhagyta a "Nemzeti Nukleáris Kutatási Program" c. projekt Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból történő finanszírozását.

Sikeres Philae landolás az üstökösön . . .

2014. nov. 12.   A Rosetta küldetés leszálló egysége, a Philae sikeresen landolt a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökösön. A DIM pordetektorral mind az anyaszondáról való leválás előtt, mind pedig az ereszkedés közben sikerült méréseket végezni, utóbbi esetben három különböző magasságban az üstökös felszíne felett. A kalandos háromszoros landolás közben az SPM plazmadetektor is elkezdte méréseit. Az üstökös felszínén még további öt alkalommal bekapcsolták a DIM műszert, hogy az üstökös poranyagának fluxusát mérje.

Csatlakozás a Jedlik Ányos klaszterhez ...

2014. november 11. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont és az MTA Energiatudományi Kutatóközpont csatlakozott a Jedlik Ányos Terv keretein belül megalakult, a környezetbarát elektromos járművek magyarországi elterjesztéséhez szükséges fejlesztések megvalósulást célul tűző klaszterhez (=> tovább...)

Rosetta - Philae landolás rövidesen ...

2014. nov. 3. Az Európai Űrügynökség (ESA) Rosetta küldetésének történelmi jelentőségű, üstökösmag felszínére történő leszállására a tervek szerint 2014. november 12-én kerül majd sor, amikor az anyaszonda a 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökös felszínére bocsátja a Philae nevű leszállóegységet. A hibernálást követő 2014.

Az iskolai tanulást segítő módszerek kialakitását ...

Október 17.  Az iskolai tanulást segítő módszerek kutatását támogatja az MTA. A tanórákon alkalmazott eredményes oktatási módszerek elemzésének és új eljárások fejlesztésének előkészítésére hírdet pályázatot az MTA - jelentette be Lovász László elnök. A bármely tudományághoz és tantárgycsoporthoz kapcsolódó szakértői közösség számára nyitott támogatást elnyerőknek részletes kutatási koncepciót kell kidolgozniuk. A kutatás megvalósításához szükséges forrásokat egy következő pályázat keretében nyerhetik el.

Oldalak