Az EK Iskola előadásai

             2013. április 29-30.
        MTA székház, nagyterem


(Az előadások pdf formában az intranetrol nyithatók meg)

    ------   április 29, hétfő   ------

9:00-9:50
    Horváth Ákos:  Megnyitó
    Gadó JánosFűtőelem ciklus zárása - az ALLEGRO projekt

10:00-10:30
     Wojnárovits László:  Sugártechnológia, hagyományos és újabb alkalmazások

10:30-11:30   SKL
     Takács Erzsébet: A Sugárkémiai Laboratórium tevékenysége
     Csay Tamás: Kémiai analitikai módszerek az ionizáló sugárzással történő szennyvízkezelés során
     Illés Erzsébet: Nem-szteroid gyulladáscsökkentők vizes oldatának radiolízise során keletkező közti- és végtermékek vizsgálata
     Homlok Renáta: Szerves molekulák oxidatív lebontása nagyhatékonyságú oxidációs eljárással: összefüggés a kémiai szerkezet és a lebonthatóság között

11:30-11:45  KVSz
     Földi Anikó: A KFKI Telephely nukleáris környezetellenőrzése: tapasztalatok és lehetőségek  

12:45-13:45 RAL
     Keresztúri András: A Reaktor Analízis Laboratórium tevékenysége
     Maráczy Csaba: Szuperkritikus vízzel hűtött reaktorok zónatervezése és biztonsága
     Panka István: Bizonytalansági elemzések
     Brolly Áron: Az üzemanyagciklus zárása

13:45-14:45 SBL
    Kovács András: Nukleáris biztonságot erősítő kutatások a Sugárbiztonsági Laboratóriumban
    Kovács-Széles Éva: Tömegspektrometria alkalmazása nukleáris anyagok elemzéséhez
    Bagi János: Roncsolásmentes módszerek a nukleáris törvényszéki analitikában
    Mesterházy Dávid: Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei

15:00-16:00 NAL
    Belgya Tamás: A Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium bemutatása
    Szentmiklósi László: Prompt-gamma aktivációs analitika és neutronradiográfia
    Sziklainé László Ibolya: Neutronaktivációs analízis
    Lázár Károly: Mössbauer-spektroszkópia

16:00-17:00 KFL
    Török Szabina: A Környezetfizikai Laboratórium bemutatása
    Hartmann Bálint: Megújuló energiaforrások integrálása a villamosenergia-rendszerbe
    Madas Balázs Gergely: A radon leányelemek mutagén hatásának vizsgálata numerikus modellezéssel
    Farkas Árpád:  Inhalált aeroszolok  mikrodozimetriája

  ---------  április 30, kedd  ---------

9:00-10:00 THL
   Ézsöl György: A Termohidraulikai Labor bemutatása
   Guba Attila: Biztonsági elemzések
   Mayer Gusztáv: Az ALLEGRO demonstrátor
   Barna Imre Ferenc: Kondenzációból eredő vízütés
   Gottlasz Valér: Optikai módszerek az áramlási kísérletekben

10:15-11:15 SVL
   Hirn Attila: A Sugárvédelmi Laboratórium bemutatása
   Homolya Emese: Radioaktív szennyezőanyagok légköri transzportjának  modellezése, a környezeti terhelés meghatározása
   Fischer Antal: Radioaktív anyagok felszíni vizekben való terjedésének modellezése
   Hirn Attila: Űrdozimetriai célú mérések félvezető és szilárdtest nyomdetektroros redszerekkel
   Szántó Péter: A Pille dózismérő rendszer: 10 éve a Nemzetközi Űrállomáson
   Zábori Balázs: Kozmikus sugárzási kísérletek az Európia Űrügynökség BEXUS ballonprogramja keretében

12:45-13:45 FKKL
  Tungler Antal: A katalízis az energiaátalakításban és a környezetvédelemben
  Pap József Sándor: Kis molekulák katalitikus átalakítása: vízoxidáció
  Nagyné Horváth Anita: A metán száraz reformálása, újabb eredmények és kutatási irányok
 
13:45-14:45 FRL
  Hózer Zoltán: Az FRL fűtőelemes kutatásai
  Perezné Feró Erzsébet: Cirkónium ötvözetek magas hőmérsékletű vízgőzös oxidációja
  Fekete Tamás: Az FRL reaktoranyagos kutatásai
  Tatár Levente: VVER-440 csonkamakett gyártása mérése és szimulációja
 
15:00-16:00 RMSzL
  Végh János: A Reaktor Monitorozó és Szimulátor Laboratórium tevékenységének  bemutatása
  Házi Gábor, Páles József: Szimulációs kutatások és projektek (demo)
  Lipcsei Sándor: Paksi reaktor zajdiagnosztika
  Végh János: Folyamatinformációs rendszerek fejlesztése